DSM-5 classification - DSM-5 sınıflandırması

bu sözlüğün kapsadığı ana tanı kategorileri, tür ve alt türler aşağıda sunulmaktadır. [Tüm tanı kategorileri için DSM-5’e (Köroğlu, 2014), ayrıca MENTAL BOZUKLUKLARIN TANISAL VE İSTATİSTİKSEL EL KİTABI / TANI ÖLÇÜTLERİ BAŞVURU EL KİTABI’na bakınız.] 1. Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler (ve alt türler) şunlardır: ENTELEKTÜEL YETİYİTİMLERİ (ENTELEKTÜEL GELİŞİMSEL BOZUKLUK, GLOBAL GELİŞİMSEL GECİKME, TANIMLANMAMIŞ ENTELEKTÜEL GELİŞİMSEL BOZUKLUK), İLETİŞİM BOZUKLUKLARI (DİL BOZUKLUĞU, KONUŞMA SESİ BOZUKLUĞU, ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN AKICILIK BOZUKLUĞU, SOSYAL İLETİŞİM BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ İLETİŞİM BOZUKLUĞU), OTİZM AÇILIMI KAPSAMINDA BOZUKLUK, DİKKAT EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU, MOTOR BOZUKLUKLAR (GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU, STEREOTİPİK HAREKET BOZUKLUĞU), TİK BOZUKLUKLARI (TOURETTE BOZUKLUĞU, SÜREGİDEN MOTOR YA DA SESSEL TİK BOZUKLUĞU, GEÇİCİ TİK BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR TİK BOZUKLUĞUTANIMLANMAMIŞ TİK BOZUKLUĞU), TANIMLANMIŞ DİĞER BİR NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUK2. Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: DELÜZYONEL BOZUKLUK, KISA PSİKOTİK BOZUKLUK, ŞİZOFRENİFORM BOZUKLUK, ŞİZOFRENİ, ŞİZOAFFEKTİF BOZUKLUK, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR ŞİZOFRENİ AÇILIMI KAPSAMINDA VE PSİKOZLA GİDEN BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ ŞİZOFRENİ AÇILIMI KAPSAMINDA VE PSİKOZLA GİDEN BOZUKLUK. 3. Bipolar ve İlişkili Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: BİPOLAR I BOZUKLUĞU, BİPOLAR II BOZUKLUĞU, SİKLOTİMİK BOZUKLUK, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR BİPOLAR VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ BİPOLAR VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK. 4. Depresyon Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: YIKICI DUYGUDURUMU DÜZENLEYEMEME BOZUKLUĞU, MAJÖR DEPRESYON BOZUKLUĞU, SÜREGİDEN DEPRESYON BOZUKLUĞU, PREMENSTRÜEL DİSFORİ BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR DEPRESYON BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ DEPRESYON BOZUKLUĞU. 5. Kaygı Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU, SELEKTİF MUTİZM, ÖZGÜL FOBİ, SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU, PANİK BOZUKLUĞU, AGORAFOBİ, YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR KAYGI BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ KAYGI BOZUKLUĞU. 6. Obsesif-Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: OBSESİF-KOMPULSİF BOZUKLUK, BEDEN DİSMORFİSİ BOZUKLUĞU, BİRİKTİRME BOZUKLUĞU, SAÇ YOLMA BOZUKLUĞU, DERİ YOLMA BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR OBSESİF-KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ OBSESİF-KOMPULSİF VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK. 7. Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: REAKTİF BAĞLANMA BOZUKLUĞU, SINIRSIZ SOSYAL KATILIM BOZUKLUĞU, TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU, AKUT STRES BOZUKLUĞU, UYUM BOZUKLUKLARI, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR TRAVMA VE STRESÖRLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ TRAVMA VE STRESÖRLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK. 8. Dissosiyatif Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU, DİSSOSİYATİF AMNEZİ, DEPERSONALİZASYON/DEREALİZASYON BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ DİSSOSİYATİF BOZUKLUK. 9. Somatik Belirti ve İlişkili Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: SOMATİK BELİRTİ BOZUKLUĞU, HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU, KONVERSİYON BOZUKLUĞU, YAPAY BOZUKLUK, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR SOMATİK BELİRTİ VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ SOMATİK BELİRTİ VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK. 10. Beslenme ve Yeme Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: PİKA, GEVİŞ GETİRME BOZUKLUĞU, KAÇINGAN/KISITLI BESİN ALIMI BOZUKLUĞU, ANOREKSİYA NERVOSA, BULİMİYA NERVOSA, TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR BESLENME VE YEME BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ BESLENME VE YEME BOZUKLUĞU. 11. Dışa Atım Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: ENÜREZİS, ENKOPREZİS, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR DIŞA ATIM BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ DIŞA ATIM BOZUKLUĞU. 12. Uyku-Uyanıklık Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler (ve alt türler) şunlardır: İNSOMNİA BOZUKLUĞU, HİPERSOMNİA BOZUKLUĞU, NARKOLEPSİ, SOLUNUMLA İLİŞKİLİ UYKU BOZUKLUKLARI (OBSTRÜKTİF UYKU APNE HİPOPNESİ, MERKEZİ UYKU APNESİ, UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON, SİRKADİYEN RİTİMLE İLGİLİ UYKU-UYANIKLIK BOZUKLUKLARI), PARASOMNİALAR (NREM DÖNEMİNDE UYKUDAN UYANMA BOZUKLUKLARI, KÂBUS BOZUKLUĞU, REM UYKUSU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU, HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU, MADDENİN/İLACIN YOL AÇTIĞI UYKU BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR İNSOMNİA BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ İNSOMNİA BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR HİPERSOMNİA BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ HİPERSOMNİA BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR UYKU-UYANIKLIK BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ UYKU-UYANIKLIK BOZUKLUĞU). 13. Cinsel İşlev Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: GEÇ BOŞALMA, SERTLEŞME BOZUKLUĞU, KADINDA ORGAZM BOZUKLUĞU, KADINDA CİNSEL İLGİ/UYARILMA BOZUKLUĞU, CİNSEL ORGANLARDA-PELVİSTE AĞRI/İÇE GİRME BOZUKLUĞU, ERKEKTE DÜŞÜK CİNSEL İSTEK BOZUKLUĞU, ERKEN BOŞALMA, MADDENİN/İLACIN YOL AÇTIĞI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU. 14. Cinsel Kimliğinden Hoşnut Olmama altındaki türler şunlardır: ÇOCUKLARDA CİNSEL KİMLİĞİNDEN HOŞNUT OLMAMA, ERGEN VE YETİŞKİNLERDE CİNSEL KİMLİĞİNDEN HOŞNUT OLMAMA, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR CİNSEL KİMLİĞİNDEN HOŞNUT OLMAMA, TANIMLANMAMIŞ CİNSEL KİMLİĞİNDEN HOŞNUT OLMAMA. 15. Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi Ve Davranım Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU, ARALIKLI PATLAYICI BOZUKLUK, DAVRANIM BOZUKLUĞU, PİROMANİ, KLEPTOMANİ, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR YIKICI BOZUKLUK, DÜRTÜ DENETİMİ VE DAVRANIM BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ YIKICI BOZUKLUK, DÜRTÜ DENETİMİ VE DAVRANIM BOZUKLUĞU. 16. Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler (ve alt türler) şunlardır: ALKOLLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞU, ALKOL İNTOKSİKASYONU, ALKOL YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ ALKOLLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK), KAFEİNLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (KAFEİN İNTOKSİKASYONU, KAFEİN YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ KAFEİNLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK), KENEVİRLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (KENEVİR KULLANIM BOZUKLUĞU, KENEVİR İNTOKSİKASYONU, KENEVİR YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ KENEVİRLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK), HALÜSİNOJENLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (FENSİKLİDİN KULLANIM BOZUKLUĞU, BAŞKA BİR HALÜSİNOJEN KULLANIM BOZUKLUĞU, FENSİKLİDİN İNTOKSİKASYONU, BAŞKA HALÜSİNOJEN İNTOKSİKASYONU, HALÜSİNOJENE BAĞLI KALICI ALGI BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ FENSİKLİDİNLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ HALÜSİNOJENLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK), UÇUCUYLA İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (UÇUCU KULLANIM BOZUKLUĞU, UÇUCU İNTOKSİKASYONU, TANIMLANMAMIŞ UÇUCUYLA İLİŞKİLİ BOZUKLUK), OPİYATLA İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (OPİYAT KULLANIM BOZUKLUĞU, OPİYAT İNTOKSİKASYONU, OPİYAT YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ OPİYATLA İLİŞKİLİ BOZUKLUK), SEDATİF, HİPNOTİK YA DA ANKSİYOLİTİKLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (SEDATİF, HİPNOTİK YA DA ANKSİYOLİTİK KULLANIM BOZUKLUĞU, SEDATİF, HİPNOTİK YA DA ANKSİYOLİTİK İNTOKSİKASYONU, SEDATİF, HİPNOTİK YA DA ANKSİYOLİTİK YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ SEDATİF, HİPNOTİK YA DA ANKSİYOLİTİKLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK), UYARICIYLA İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (UYARICI KULLANIM BOZUKLUĞU, UYARICI İNTOKSİKASYONU, UYARICI YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ UYARICIYLA İLİŞKİLİ BOZUKLUK), TÜTÜNLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR (TÜTÜN KULLANIM BOZUKLUĞU, TÜTÜN YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ TÜTÜNLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK), DİĞER (YA DA BİLİNMEYEN) BİR MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR [DİĞER (YA DA BİLİNMEYEN) BİR MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU, DİĞER (YA DA BİLİNMEYEN) BİR MADDE İNTOKSİKASYONU, DİĞER (YA DA BİLİNMEYEN) BİR MADDE YOKSUNLUĞU, TANIMLANMAMIŞ DİĞER (YA DA BİLİNMEYEN) BİR MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUK]. Maddeyle İlişkili Olmayan Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki tür şudur: KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU. 17. Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisi altındaki türler (ve alt türler) şunlardır: DELİRYUM (TANIMLANMIŞ DİĞER BİR TÜR DELİRYUM, TANIMLANMAMIŞ DELİRYUM), ALZHEİMER HASTALIĞINA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, MAJÖR YA DA HAFİF FRONTOTEMPORAL NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, LEWY CİSİMCİKLİ MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, MAJÖR YA DA HAFİF VASKÜLER NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, TRAVMATİK BEYİN HASARINA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, MADDENİN/İLACIN YOL AÇTIĞI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, HIV ENFEKSİYONUNA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, PRİON HASTALIĞINA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, PARKİNSON HASTALIĞINA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, HUNTİNGTON HASTALIĞINA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, BAŞKA BİR SAĞLIK DURUMUNA BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, ÇOKLU ETKENE BAĞLI MAJÖR YA DA HAFİF NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK, TANIMLANMAMIŞ NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK. 18. Kişilik Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler (ve alt türler) şunlardır: A KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU (PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU, ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU, ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU), B KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU (ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU, SINIRDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU, HİSTRİYONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU, NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU), C KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU (KAÇINGAN KİŞİLİK BOZUKLUĞU, BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU, OBSESİF-KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU), TANIMLANMIŞ DİĞER BİR KİŞİLİK BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ KİŞİLİK BOZUKLUĞU. 19. Parafili Bozuklukları ana tanı kategorisi altındaki türler şunlardır: GÖZETLEMECİLİK BOZUKLUĞU, GÖSTERMECİLİK BOZUKLUĞU, SÜRTÜNMECİLİK BOZUKLUĞU, CİNSEL MAZOŞİZM BOZUKLUĞU, CİNSEL SADİZM BOZUKLUĞU, PEDOFİLİ BOZUKLUĞU, FETİŞİZM BOZUKLUĞU, TRAVESTİ BOZUKLUĞU, TANIMLANMIŞ DİĞER BİR PARAFİLİ BOZUKLUĞU, TANIMLANMAMIŞ PARAFİLİ BOZUKLUĞU.  

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)