other (or unknown) substance related disorders - diğer (ya da bilinmeyen) bir maddeyle ilişkili bozukluklar

Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları’nın, DSM-5’te geçen alkol, kafein; cannabis; halüsinojen; uçucu; opiyat; sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik; ve uyarıcılar dışında kalan ya da bilinmeyen bir başka madde için oluşması. DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/Diğer (ya da Bilinmeyen) Bir Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: diğer (ya da bilinmeyen) bir madde kullanım bozukluğu, diğer (ya da bilinmeyen) bir madde intoksikasyonu, diğer (ya da bilinmeyen) bir madde yoksunluğu, tanımlanmamış diğer (ya da bilinmeyen) bir maddeyle ilişkili bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)