Akademik Kurul

Prof. Dr. Tevfik ALICI
Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1993’te Lisans...
Prof. Dr. Erol BAŞAR
Hamburg Üniversitesi’nden 1965’te Fizik’te Lisans Derecesi...
Prof. Dr. Meral ÇULHA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1964’te...
Prof. Dr. H. Muammer KARAKAŞ
Hacettepe Üniversitesi’nden 1983’te Tıp Doktoru unvanı,...
Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş; yedi yıl...
Prof. Dr. Deniz ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1970’te Lisans...
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden...
3835