Alanlar ve Yazarlar

Genel Psikoloji, Yöntembilim

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Doç. Dr. Elvin Doğutepe
Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar

Bilim Dalları

Prof. Dr. Sirel Karakaş

Bilişsel Psikoloji, Nöropsikoloji

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Nörobilim

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş (MD, MBA)

İstatistik, Biyoistatistik

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Kaskatı (Biyoist.)
Prof. Dr. Sirel Karakaş

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Yılmaz
 

Klinik Psikoloji, Psikanaliz

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Uçtum Muhtar
Prof. Dr. Sirel Karakaş

Klinik Psikoloji, Psikopataloji

Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Doç. Dr. Meltem Anafarta
Dr. Rükzan Eski (Psikometri)
Dr. Didem Özdemir (MD)
Prof. Dr. Sirel Karakaş

Ölçme Araçları

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Birim Esener Karakaş (MBA)
Doç. Dr. Bülent Kılıç (E/Ö Psikol.)
Sadi Nakiboğlu (E/Ö Psikol.)