Alanlar ve Yazarlar

Bilim Dalları

Prof. Dr. Sirel Karakaş

Bilişsel Psikoloji, Nöropsikoloji

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Birim Esener Karakaş (MBA)
Doç. Dr. Bülent Kılıç (E/Ö Psikol.)
Sadi Nakiboğlu (E/Ö Psikol.)

Genel Psikoloji, Yöntembilim

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Doç. Dr. Elvin Doğutepe
Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar

İstatistik, Biyoistatistik

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Kaskatı (Biyoist.)
Prof. Dr. Sirel Karakaş

Klinik Psikoloji: Psikanaliz

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Uçtum Muhtar
Prof. Dr. Sirel Karakaş

Klinik Psikoloji, Psikopataloji

Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Doç. Dr. Meltem Anafarta
Dr. Rükzan Eski (Psikometri)
Dr. Didem Özdemir (MD)
Prof. Dr. Sirel Karakaş

Nörobilim

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş (MD, MBA)

Ölçme Araçları

Prof. Dr. Sirel Karakaş
Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Doç. Dr. Elvin Doğutepe

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Yılmaz

3835