unspecified intellectual developmental disorder - tanımlanmamış entelektüel gelişimsel bozukluk / tanımlanmamış anlıksal gelişimsel bozukluk / tanımlanmamış anlıksal yetiyitimi

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; entelektüel gelişimsel bozukluk belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, ne Entelektüel Gelişimsel Bozukluk türü ne de Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış entelektüel gelişimsel bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemektedir. DSM-5’te, Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisi, Entelektüel Yetiyitimleri türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: F79). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: entelektüel gelişimsel bozukluk, global gelişimsel gecikme

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)