unspecified sedative, hypnotic or anxiolytic-related disorder - tanımlanmamış sedatif, hipnotik ya da anksiyolitikle ilişkili bozukluk

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik kullanımı bozukluğu ile ilgili belirtilerin baskın olduğu, fakat bunların, ne Sedatif, Hipnotik ya da Anksiyolitikle İlişkili Bozukluklar türü ne de Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış sedatif, hipnotik ya da anksiyolitikle ilişkili bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/ Sedatif, Hipnotik ya da Anksiyolitiklerle İlişkili Bozukluklar/Sedatif, Hipnotik ya da Anksiyolitiklerin Yol Açtığı Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Sedatif, Hipnotik ya da Anksiyolikllerle İlişkili Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi, Maddeyle İlişkili Bozukluklar/Sedatif, Hipnotik ya da Anksiyolitikle İlişkili Bozukluklar türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: F13.99). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik kullanım bozukluğu, sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik intoksikasyonu, tanımlanmamış sedatif, hipnotik ya da anksiyolitikle ilişkili bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)