Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ / Kurucu, Yazar ve Editör

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1965’te Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesi’nden 1967’de Deneysel Psikoloji’de Yüksek Lisans Derecesi, aynı üniversiteden 1978’de Biyofizik’te Doktora Derecesi aldı. 1967-2009 arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim elemanı ve üyesi, 2009-12 arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde AR-GE uzmanı, 2012-14 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Kurucu Başkan ve öğretim üyesi, 2014-15 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından bu yana Kurucu Ortak olduğu Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti’nin Yönetici Üyesi’dir. Ülkemizde, psikolojik olayları beyinsel aktivite temelinde çalışan ilk psikologdur; en geniş test standardizasyonu projesini gerçekleştiren, ilk ve tek nöropsikolojik test bataryasını ülkemize kazandıran bir AR-GE uzmanıdır. Yazdığı Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı, 2011-16 yılları arasında Devlet Kitabı olarak okutulmuştur. Çeviri Editörü olduğu psikoloji kitabı 21. baskısını yapmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu konusunda projeler yürütmekte ve yayınlar yapmaktadır. Psikoloji, nöropsikoloji, sinyal işleme ve bilişsel nörobilim alanlarında yaptığı temel ve uygulamalı çalışmalarına 4000’in üstünde atıf almıştır (H-indeksi: 24). Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüş olup bunlar arasında, Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015), Sendrom II Tıp Terimleri Sözlüğü (nöropsikoloji terimleri bölümü) Altın Örümcek Web Ödülleri Bilim/Araştırma Kategorisinde Birincilik Ödülü (2007) bulunmaktadır. Akademik yaşamı boyunca 24 yüksek lisans tezi ile 10 doktora tezi olmak üzere 34 tezin danışmanlığını yapmıştır.

3835