cafein-related disorders - kafeinle ilişkili bozukluklar

MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI’nın kafein için oluşması. DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar’da Kafeinle İlişkili Bozukluklar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, kafein intoksikasyonu, kafein yoksunluğu, tanımlanmamış kafeinle ilişkili bir bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)