major or mild neurocognitive disorder due to another medical condition - başka bir sağlık durumuna bağlı majör ya da hafif nörobilişsel bozukluk / başka bir sağlık durumuna bağlı yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk

DSM-5’de, Nörobilişsel Bozukluklar dışında kalan, ancak nörobilişsel bozukluğa yol açan sağlık sorunları. Söz konusu grupta yapısal lezyonlar (örn., birincil veya ikincil beyin tümörleri, subdural hematom, yavaş ilerleyen veya normal basınçlı hidrosefali), kalp yetmezliğinde hipoperfüzyona bağlı hipoksi, endokrin rahatsızlıklar (örn., hipotiroidizm, hiperkalsemi, hipoglisemi), beslenme ve yeme bozuklukları (örn., tiamin veya niasin eksikliği), bulaşıcı hastalıklar (örn., nörosifilis, kriptokokkoz), immün bozukluklar (örn., arterit, sistemik lupus eritematoz), karaciğer veya böbrek yetmezliği, metabolik bozukluklar (örn., Kufs hastalığı, adrenolökodistrofi, metakromatik lökodistrofi), diğer nörolojik bozukluklar (örn., epilepsi, çoklu skleroz) vardır. [Bozukluğa ilişkin belirtilerin tam listesi ve TANI ÖLÇÜTLERİ için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Epidemiyoloji: DSM-5’te PREVALENS konusunda bilgi verilmemektedir. [Epidemiyolojik bulgular için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Etiyoloji: Kritik bilgiler klinisyen muayenesi, laboratuvar ve görüntüleme bulguları, nöropsikolojik ve psikolojik test puanlarından sağlanır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar/Demans’ta Genel Tıbbi Duruma Bağlı Demans, ayrıca, Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar/ Başka Bir Yerde Sınıflandırılamayan Genel Bir Tıbbi Duruma Bağlı Mental Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Mental Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu alt türler için belirtilmektedir). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] DSM-5’teki Alt Türler: Başka bir sağlık durumuna bağlı a. majör nörobilişsel bozukluk: Davranış bozukluklarıyla giden (ICD-10-CM kodu: F02.81), davranış bozukluğuyla gitmeyen (ICD-10-CM kodu: F02.80), b. hafif nörobilişsel bozukluk (ICD-10-CM kodu: G31.84) bakınız: DSM-5 sınıflandırması, nörobilişsel bozukluklar

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörobilişsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)