prevalence - prevalens / yaygınlık

bir özelliği (daha çok hastalık, bozukluk, belirti, hasar) belirli bir zamanda (nokta prevalensi) veya belirli bir dönem içinde (dönem prevalensi) belirli bir nüfusta (toplumda) gösteren toplam vaka sayısı. Basitçe, belli bir süre içinde gelişen, belirli olaya (örn., hastalık) ait vakaların toplam sayısı. karşılaştırınız: insidans

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)