diagnostic criteria - tanı ölçütleri

 DSM-5 SINIFLANDIRMASI’ndaki 19 ana tanı kategorisi altındaki tür ve alt türler için kullanılan tanılama ölçütleri, belirti ve belirleyicilerin şu özelikleriyle ilgilidir: 1. toplam sayı: 2 – 14 (sırasıyla, örn., uyku bozuklukları, akut stres bozukluğu); 2. tanı koymak için gereken sayı: 2 – 6 (sırasıyla, örn., özgül öğrenme bozukluğu, cinsel kimliğinden hoşnut olmama); 3. süre: 1 gün-1 ay - 5 yıl (sırasıyla, örn., kısa psikotik bozukluk, gözetlemecilik bozukluğu /tam yatışma gösteren); 4. sergilendiği ortam sayısı: 1 – 3 (sırasıyla, örn., karşıt olma, karşı gelme bozukluğu/ ağır olmayan, karşıt olma, karşı gelme bozukluğu/ ağır); 5. başka bir sağlık durumuyla açıklanamama; 6. madde kullanımına bağlı olmama; 7. günlük yaşamı sekteye uğratma, belirgin bir sıkıntıya ve sosyal işlev kaybına neden olma. Ana tanı kategorileri altında yer alan tür ve alt türlerde, yukarıdaki ölçütlerin hepsinin karşılanması zorunluluğu yoktur. Politetik yaklaşım uyarınca, kullanılan ölçüt/ölçütler, bozukluğa göre değişir. bakınız: tanılama sistemleri

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)