alcohol-related disorders - alkolle ilişkili bozukluklar

MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI’nın alkol için oluşması. DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar’da Alkolle ilişkili Bozukluklar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, alkol kullanım bozukluğu, alkol intoksikasyonu, alkol yoksunluğu, tanımlanmamış alkolle ilişkili bozukluk

Abbreviation/Symbol: ARD
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)