unspecified stimulant-related disorder - tanımlanmamış uyarıcıyla ilişkili bozukluk / tanımlanmamış uyarıcıyla ilişkili bir bozukluk

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; uyarıcı kullanım bozukluğu ile ilgili belirtilerin baskın olduğu, fakat bunların, ne Uyarıcıyla İlişkili Bozukluklar türü ne de Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış uyarıcıyla ilişkili bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/Amfetamin (ya da Amfetamin Benzeri Maddelerle) İlişkili Bozukluklar/Amfetaminin Yol Açtığı Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Amfetaminle İlişkili Bozukluk olarak, ayrıca, Kokainle İlişkili Bozukluklar/Kokainin Yol Açtığı Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Kokainle İlişkili Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi, Maddeyle İlişkili Bozukluklar/Uyarıcıyla İlişkili Bozukluklar türünün alt türüdür. (ICD-10-CM kodu alt türler için bildirilmektedir). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] DSM-5’teki Alt Türler: a. tanımlanmamış amfetamin ya da diğer bir uyarıcı yoksunluğu (ICD-10-CM kodu: F15.99), b. tanımlanmamış kokain yoksunluğu ICD-10-CM kodu: F14.99).   bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: uyarıcı kullanım bozukluğu, uyarıcı intoksikasyonu, uyarıcı yoksunluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)