provisional tic disorder - geçici tik bozukluğu / geçici istençdışı devinim bozukluğu

18 yaş öncesinde ortaya çıkan ve hemen her gün gerçekleşen; başlangıcı itibarıyla dört haftadan uzun, ancak bir yıldan kısa sürmüş olan; ani, kısa, aralıklı, istemdışı veya yarı-istemli; tek veya çoklu motor TİK veya sessel tik içerir. [Bozukluğa ilişkin belirtilerin/belirleyicilerin tam listesi ve TANI ÖLÇÜTLERİ için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Epidemiyoloji: DSM-5’te PREVALENS, yaşam boyu için %5, çocukluk dönemi için %15-25 olarak verilmektedir. [Diğer bazı epidemiyolojik bulgular için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Etiyoloji: Biyolojik ve genetik faktörler ağırlıktadır. Biyolojik risk faktörleri arasında erken doğum, 1.5 kg altında doğum ağırlığı, annenin gebelik sırasında sigara ve/veya alkol kullanması, geçirdiği enfeksiyonlar, vakanın beyin yapı ve işlevinde farklılıklar vardır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar/Tik Bozuklukları’nda Gelip Geçici Tik Bozukluğu olarak yer alır. DSM-5’te, Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisi, Tik Bozuklukları türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: F95.0). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Tedavi: 1. farmakoterapi: Antihipertansifler (örn., clonidine, guanfacine; beta blokerleri: örn., propranolol, acebutolol, atenolol) ve atipik antipsikotikler (örn., risperidone, olanzapine, ziprasidone, aripiprazole) kullanılır. 2. psikoterapi: Vakanın genel uyum ve uyuncunu artırmada sosyal beceri eğitimi, uğraş terapisi ve aile eğitimi gibi destekleyici teknikler uygulanır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: Tourette bozukluğu, süregiden motor ya da sessel tik bozukluğu, tanımlanmış diğer bir tik bozukluğu, tanımlanmamış tik bozukluğu

Abbreviation/Symbol: PTD
Kısaltma/Sembol: GTB
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835