intellectual disabilities - entelektüel yetiyitimleri /  anlıksal yetiyitimleri

gelişim dönemi içindeki genel zihinsel işlevlerin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasındaki nedenlere bağlı olarak normalin önemli derecede altında olmasını, uyumsal davranışlarda yetersizliği içerir. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar’da Mental Retardasyon olarak yer alır.   bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: entelektüel gelişimsel bozukluk, global gelişimsel gecikme, tanımlanmamış entelektüel gelişimsel bozukluk

Abbreviation/Symbol: ID’s
Kısaltma/Sembol: EYY
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)