inhalant-related disorders - uçucuyla ilişkili bozukluklar / inhalanla ilişkili bozukluklar

MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI’nın uçucu madde için oluşması. DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar’da İnhalanla İlişkili Bozukluklar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, uçucu kullanım bozukluğu, uçucu intoksikasyonu, tanımlanmamış uçucuyla ilişkili bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)