tic disorders - tik bozuklukları / istençdışı devinim bozuklukları

ani, tekrarlayıcı, ritmik olmayan; stereotipik; çoğu zaman normalde rastlanılabilecek bir hareket ya da bedensel davranışı andıran motor hareket, yüz hareketi ve ifadesi, jest ya da ses çıkarmayı içerir. DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar’da Tik Bozuklukları olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, Tourette bozukluğu, süregiden motor ya da sessel tik bozukluğu, tanımlanmış diğer bir tik bozukluğu, tanımlanmamış tik bozukluğu

Abbreviation/Symbol: TDs
Kısaltma/Sembol: TB
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)