stimulant-related disorders - uyarıcıyla ilişkili bozukluklar

MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI’nın uyarıcılar için oluşması. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar’da Amfetamin (ya da Amfetamin Benzeri Maddelerle) İlişkili Bozukluklar, ayrıca, Kokainle İlişkili Bozukluklar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, uyarıcı kullanım bozukluğu, uyarıcı intoksikasyonu, uyarıcı yoksunluğu, tanımlanmamış uyarıcıyla ilişkili bozukluk

Abbreviation/Symbol: SRD
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)