tobacco-related disorders - tütünle ilişkili bozukluklar

MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI’nın tütün için oluşması. DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar’da Nikotinle İlişkili Bozukluklar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, tütün kullanım bozukluğu, tütün yoksunluğu, tanımlanmamış tütünle ilişkili bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)