breathing-related sleep disorders - solunumla ilişkili uyku bozuklukları

uyku sırasında ortaya çıkan HİPOPNE ve APNE epizodlarını içerir. Kardiyovasküler hastalıklar ve inmeye, gündüz uykulu olmaya ve düşük yaşam kalitesine yol açar. DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Uyku Bozuklukları/ Primer Uyku Bozuklukları’nda Dissomnialar olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, obstrüktif uyku apne hipopnesi, merkezi uyku apnesi, uyku ile ilişkili hipoventilasyon, sirkadiyen ritimle ilgili uyku-uyanıklık bozuklukları

Abbreviation/Symbol: BRSD
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)