sedative, hypnotic or anxiolytic-related disorders - sedatif, hipnotik ya da anksiyolitikle ilişkili bozukluklar / dinginleştirici, uyutucu ya da kaygı gidericiyle ilişkili bozukluklar

MADDEYLE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE BAĞIMLILIK BOZUKLUKLARI’nın sedatif, hipnotik ya da anksiyolitikle (örn. benzodiazepinler, non-benzodiazepinler) oluşması. DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar’da Sedatif, Hipnotik ya da Anksiyolitikle İlişkili Bozukluklar olarak yer alır.   bakınız: DSM-5 sınıflandırması, sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik intoksikasyonu, sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik yoksunluğu, tanımlanmamış sedatif, hipnotik ya da anksiyolitikle ilişkili bozukluk

Abbreviation/Symbol: SHA Related Disorder
Kısaltma/Sembol: SHA İle İlişkili Bozukluklar
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)