other specified neurodevelopmental disorder - tanımlanmış diğer bir nörogelişimsel bozukluk

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; nörogelişimsel bozukluk belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisindeki herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmış diğer bir nörogelişimsel bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Konan Bozukluklar/ Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları‘nda Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Bozukluğu olarak yer alır. DSM-5’te, Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisi, Diğer Nörogelişimsel Bozukluklar türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: F88). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: entelektüel yetiyitimleri, iletişim bozuklukları, otizm açılımı kapsamında bozukluk, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, motor bozukluklar, tik bozuklukları, tanımlanmamış nörogelişimsel bozukluk

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)