sexual masochism disorder - cinsel mazoşizm bozukluğu / cinsel özezerlik bozukluğu

hayal (fantasy), dürtü veya davranış olarak ortaya çıkan; aşağılanma, dövülme ya da bağlanmaktan veya canının yakılmasından, sürekli şekilde yoğun cinsel keyif almayı, cinsel olarak uyarılmayı ya da cinsel arzu duymayı içerir. Asfiksiofili ile giden mazoşizm bozukluğunda, cinsel uyarılmaya, nefesin kesilmesi ve havasız kalma yol açar. [Bozukluğa ilişkin belirtilerin/belirleyicilerin tam listesi ve TANI ÖLÇÜTLERİ için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Epidemiyoloji: DSM-5’te PREVALENS konusunda bilgi olmadığı belirtilmektedir. [Diğer bazı epidemiyolojik bulgular için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Etiyoloji: Mazoşizmin, DOĞUMSAL bir eğilim olarak normal davranış repertuarında olduğu düşünülmektedir, ancak bu konuda yeterli görgül kanıt bulunmamaktadır. Risk faktörleri arasında psikososyal özellikler (örn., sosyalleşme süreci); psikolojik özellikler (öğrenme geçmişi: örn., sadomazoşistik eğilimlerin normalleştirilmesi veya ödüllendirilmesi; cinsel taciz veya İSTİSMAR) vardır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları/Parafililer’de Cinsel Mazokizm olarak yer alır. DSM-5’te, Parafili Bozuklukları ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu: F65.51). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-TR-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Tedavi: Vaka mazoşistik eğilimler nedeniyle kendini tehlikeye atıyorsa, rahatsızlık hissi ve ilişkisel sorunlar yaşıyorsa, tedavi uygulanır. 1. psikoterapi: Vakanın genel uyum ve uyuncunu artırmada, bozukluğun nüks olasılığını azaltmada bilişsel-davranışçı terapiler, davranışçı terapiler (örn., gevşeme, sistematik duyarsızlaştırma, örtük duyarlılık geliştirme), problem çözme ve sosyal beceri eğitimi, destek grupları gibi destekleyici teknikler uygulanır. 2. farmakoterapi: Seçici serotonin geri alımı inhibitörleri (SSRIs; örn., fluoxetine, escitalopram) kullanılır. Cinsel dürtüleri baskılamak amacıyla testosteron düzeyini düşüren antiandrojen ilaçlar (örn., goserelin acetate, leuprolide acetate) da, vakanın onayını almak koşuluyla, kullanılabilir. bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: gözetlemecilik bozukluğu, göstermecilik bozukluğu, sürtünmecilik bozukluğu, cinsel sadizm bozukluğu, pedofili bozukluğu, fetişizm bozukluğu, travesti bozukluğu, tanımlanmış diğer bir parafili bozukluğu, tanımlanmamış parafili bozukluğu

Abbreviation/Symbol: SMD
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)