enuresis - enürezis / idrar kaçırma / üriner inkontinans

idrar kontrolünün kazanıldığı biyolojik olgunluğa gelinmesine rağmen, yineleyici bir şekilde istemli ya da istemdışı olarak yatağa ya da giysilere idrar yapma ya da idrar kaçırmayı içerir. Davranışsal/mental ve bedensel belirtiler/belirleyiciler ya da bulgular yalnızca gece (noktürnal) uykusu sırasında, yalnızca gündüz (diurnal) uyanık olunduğu saatlerde ya da hem gece hem de gündüz ortaya çıkabilir. [Bozukluğa ilişkin belirtilerin/belirleyicilerin tam listesi ve TANI ÖLÇÜTLERİ için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Epidemiyoloji: DSM-5’te PREVALENS, 5 yaş için %5-10, 10 yaş için %3-5, 15 yaş ve üstü için %1 olarak verilmektedir. [Diğer bazı epidemiyolojik bulgular için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Etiyoloji: Genetik, çevresel ve psikolojik faktörler etkilidir. Enürezis vakalarının birinci derece akrabalarında da enürezis bulunma oranı %75’tir. Bozukluk için risk faktörleri arasında psikolojik stresörler (örn., evden ayrılarak okula başlama, düşük okul başarısı), psikososyal özelikler (örn., erken başlatılan, gecikmiş, gevşek ya da baskıcı tuvalet eğitimi; aşırı koruyucu ya da hoşgörülü ebeveyn tutumu; kardeş doğumu, ailede ölüm, ailede ayrılık) vardır; biyolojik/fizyolojik/sağlıkla ilgili özellikler (örn., idrar kesesi tonusunda düşüklük, sfinkter kasları kontrol etmede bozukluk) vardır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Genellikle İlk Kez Bebeklik Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar/Dışa Atım Bozuklukları’nda Enürezis olarak yer alır. DSM-5’te, Dışa Atım Bozuklukları ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu: F98.0). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Tedavi: 1. farmakoterapi: Antidepresanlar grubundan trisiklik antidepresanlar (örn., imipramine) ve antidiüretik hormunun sentetik analogları (örn.,desmopressine) kullanılır. 2. psikoterapi: Davranışçı terapiler; vakanın genel uyum ve uyuncunu artırmada psikoeğitim ve aile eğitimi gibi destekleyici teknikler uygulanır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: enkoprezis, tanımlanmış diğer bir dışa atım bozukluğu, tanımlanmamış dışa atım bozukluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)