communication disorders - iletişim bozuklukları

dilin; ses bilgisi (fonoloji), söz dizimi (sentaks), biçim bilgisi (morfoloji), anlam bilgisi (semantik) ve pragmatik bilgi alt bileşenlerindeki bozuklukları içerir. DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar’da İletişim Bozuklukları olarak yer alır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması, dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, çocuklukta başlayan akıcılık bozukluğu, sosyal iletişim bozukluğu, tanımlanmamış iletişim bozukluğu

Abbreviation/Symbol: CDs
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835