Three Words-Three Shapes Test - Üç Kelime-Üç Şekil Görevi
Three Words-Three Shapes Test - Üç Kelime-Üç Şekil Görevi

sözel ve görsel belleği ölçer. Kısa bir yatak başı testidir. Demans, amnezi ve afazi hastalarında kullanılır. Üç şekil ve üç kelimeden oluşan güncel sürümde şu görevler yerine getirilir: 1. Kağıttaki üç kelime ve üç şekli kopyalama, 2. Kağıt kaldırıldığında, şekil ve kelimeleri akıldan çizme/yazma (çabasız özümseme kapasitesi ve anlık hatırlama), 3. Altı nesneden beşini çizme/yazma ölçütüne ulaşamayanlara uyarıcıların 30 saniye süresince gösterilmesi ve yönergenin tekrarlanması (çabalı özümseme kapasitesi ve anlık bellek); ölçüte ulaşılamadığında tekrarların devamı, 4. Şekil/kelimeleri, klinik elverişliliğe bağlı olarak 10-40 dakika arasında değişen gecikmelerle tekrar çizme/yazma (gecikmeli hatırlama), 5. Üç şekil ve üç kelimeyi, dört başka şekil ve dört başka kelime arasında tanıma. Puanlaması görevler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puanlar frontal lob motor korteksinin (Brodmann’ın 4 ve 6 numaralı alanları, ek motor alan), hippokampus, mezial temporal lob ve parietal lobun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Sandra Weintraub,  Guerry M. Peavy,  M. O’Connor ve Nancy Kennedy (Sürümler/kritik yayınlar: 1985, 2000). Aracın Türk uyarlamasını 2000 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Çiğdem Kudiaki ve Aslı Aslan (2007)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: 3W3S
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952