Three Words-Three Shapes Test - Üç Kelime-Üç Şekil Görevi

sözel ve görsel belleği ölçer. Kısa bir yatak başı testidir. Demans, amnezi ve afazi hastalarında kullanılır. Üç şekil ve üç kelimeden oluşan güncel sürümde şu görevler yerine getirilir: 1. kağıttaki üç kelime ve üç şekli kopyalama, 2. kağıt kaldırıldığında, şekil ve kelimeleri akıldan çizme/yazma (çabasız özümseme kapasitesi ve anlık hatırlama), 3. altı nesneden beşini çizme/yazma ölçütüne ulaşamayanlara uyarıcıların 30 saniye süresince gösterilmesi ve yönergenin tekrarlanması (çabalı özümseme kapasitesi ve anlık bellek); ölçüte ulaşılamadığında tekrarların devamı, 4. şekil/kelimeleri, klinik elverişliliğe bağlı olarak 10-40 dakika arasında değişen gecikmelerle tekrar çizme/yazma (gecikmeli hatırlama), 5. üç şekil ve üç kelimeyi, dört başka şekil ve dört başka kelime arasında tanıma. Puanlaması görevler için doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puanlar motor korteksin (Brodmann’ın 4 ve 6 numaralı alanları, ek motor alan), hippokampus, mezial temporal lob ve parietal lobun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Sandra Weintraub, Guerry M. Peavy, M. O’Connor ve Nancy Kennedy (Sürümler/kritik yayınlar: 1985, 2000). Aracın Türk uyarlamasını 2000 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Çiğdem Kudiaki ve Aslı Aslan (2007)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: 3W3S
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835