Aphasia Language Performance Scale - Afazi Dil Performans Ölçeği

dil yetkinliğini 18-80 yaş aralığında ölçer. Afazinin prognozunu ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemede kullanılır. Zorluk derecesi aşamalı olarak artan 10’ar maddeden oluşan alt ölçekleri şunlardır: 1. Dinleme, 2. Konuşma, 3. Okuma, 4. Yazma. Yerine getirilmesi gereken görev alt testin doğasına göre değişir. Puanlaması yönlendirme olmadan yapılan doğru tepki sayısı, yönlendirme ile yapılan doğru tepki sayısı ve yanlış tepki sayısı olarak yapılır; bunlara, sırasıyla 1.0, 0.05 ve 0.0 puan verilir. Düşük puanlar ölçülen özellik açısından düşük performansa işaret eder. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Joseph S. Keenan ve Esther G. Brassell (1975)] bakınız: Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: ALPS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835