Boston Naming Test-2 - Boston Adlandırma Testi-2

adlandırma yeteneğini ölçer. İnme ya da demans gibi nedenlerle afazi gelişmiş hastaların adlandırma becerisini değerlendirmede yaygın olarak kullanılır. Bazı test ve bataryalarda da yer alır (örn., Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3). Güncel sürüm, adlandırılması giderek zorlaşan 60 çizimden oluşur. Testteki görev, çizimlerde gösterilen nesneyi adlandırmaktır. Test alan kişi nesneyi kendiliğinden adlandıramazsa, önce anlamsal bir ipucu (nesneyle ilgili bir açıklama) yine adlandırmazsa sessel ipucu (ilgili kelimenin ilk hecesini seslendirme) verilir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak kendiliğinden adlandırma, anlamsal ipucu ile adlandırma ve sessel ipucu ile adlandırma için ayrı ayrı yapılır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (Pearson sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Edith F. Kaplan, Harold Goodglass ve Sandra Weintraub (Sürümler/kritik yayınlar: 1983, 2000). Aracın Türk uyarlamasını 1983 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Murat Kurt, Handan Can ve Sirel Karakaş (2016); Ayten Ekinci Soylu ve Banu Cangöz (2018)] karşılaştırınız: Dereceli Adlandırma Testi

Abbreviation/Symbol: BNT-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)