test user qualification level - test kullanıcı yeterlik düzeyi / test kullanıcı kalifikasyon düzeyi
test user qualification level - test kullanıcı yeterlik düzeyi...

PSİKOLOJİK TEST ve tanıya yardımcı ölçme araçlarını kullananlarda (uygulama, puanlama, değerlendirme) aranan teknik, akademik ve kurumsal bilgi ve becerilerle eğitim düzeyidir. Bu konuyu ele alan üç sınıflama sistemi vardır.

1. Amerikan Psikoloji Birliği (APA) sistemi: Psikolojik Testler ve Tanıya Yardımcı Araçların Dağıtımı İçin Etik Standartlar Raporu (1959)’unda, APA, giderek daha üst düzey bilgi ve deneyim gerektiren üç düzey belirlemiştir. Düzey A: Kullanım kılavuzundaki bilgilere hakim olma, çalışılan ya da test sonuçlarının kullanılacağı kurumun işlev ve amaçları konusunda genel bilgiye sahip olma. Örnek: başarı testleri. Düzey B: Test geliştirme ve kullanımı konularında bir miktar teknik bilgiye, testle ilgili bilim alanlarında (örn., psikoloji, eğitim, istatistik, bireysel farklılıklar, bilişsel nörobilim) gereken ölçüde akademik bilgiye sahip olma. Örnek: yetenek testleri. Düzey C: Test geliştirme ve kullanımı konularında kapsamlı teknik bilgiye, psikoloji ve ilişkili alanlarda kapsamlı ve derinlemesine akademik bilgiye sahip olma, kullanılacak test konusunda süpervizyonlu eğitim almış olma. Örnekler: zeka testleri, projektif testler, tanı koymada yararlanılan  klinik testler.

2. Pearson (İngiltere) sistemi: Çoğu test ve tanıya yardımcı ölçme aracının basımını yapan bu kurum, söz konusu araçların da tek dağıtıcısıdır. Giderek daha üst düzey bilgi ve deneyim gerektiren üç düzey belirlemiştir. Düzey A: Bu testler herkes tarafından kullanılabilir. Düzey B: Psikoloji, eğitim, mesleksel terapi, konuşma ve dil bozuklukları ve sosyal çalışma ya da etik test uygulama ve değerlendirmeye ilişkin alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmayı gerektirir. Düzey C: Test değerlendirmede yüksek düzey bilgiye sahip olmayı gerektirir. Bu gruba giren testleri psikoloji, eğitim ve ilgili alanlarda doktora derecesine; klinik araçları uygulama, puanlama ve değerlendirme eğitimi almış olanlar kullanabilir.

3. Psikolojik Değerlendirme Kaynakları (PAR) sistemi: Psikolojik değerlendirme araçlarının öncü yayınevlerindendir (Amerika Birleşik Devletleri). Düzey A: Sağlık alanı uzmanları (tıp, nöroloji, psikiyatri, klinik psikoloji, hemşirelik, mesleksel terapi, sosyal çalışma) arasından klinik değerlendirme araçlarını uygulama, puanlama ve değerlendirme konularında eğitim ve deneyimi olanları içerir. Düzey B: Psikoloji veya ilgili alanlarda (örn., danışmanlık, dil-konuşma bozuklukları) lisans derecesi olanları; test sonuçlarını değerlendirme, psikometri, ölçme kuramı, biyoistatistik alanlarında dersler almış olanları; etik ve test kullanımıyla ilgili bir kurumdan lisans ya da sertifikası olanları içerir. Düzey C: Önceki düzeyin özelliklerine ek olarak psikolojik testleri uygulama ve değerlendirmede ileri profesyonel derecesi olan; psikolojik testlerin etik ve yetkin kullanımı için eğitim ve deneyim öngören bir kurumdan lisans ya da sertifikası olanları içerir.

4. Hogrefe (Almanya) sistemi: Düzey A: Aranan herhangi bir özellik yoktur. Test ya da araç herkes tarafından kullanılabilir. Düzey B: Klinik ve eğitsel değerlendirme araçlarının çoğu bu düzeyde yer alır. İlgili dallardan birinde (örn., klinik psikoloji, danışmanlık  psikolojisi, dil ve konuşma terapisi) belgelendirilmiş eğitim ve/veya  deneyimi olan; testlerle ilgili bir kuruma üye olan; psikolojik test kullanımında yetkinliği kanıtlanmış olanları içerir. Düzey C: İlgili dallarda doktorası olan; belirli bir testin belgelendirilmiş eğitimini almış olanları içerir. bakınız: test kullanıcı mesleği

Alan Adı:
  • Psikometri
2992