Gülhane Aphasia Test-2 - Gülhane Afazi Testi-2

ulusal bir test olup afazi hastalarında dil becerilerini çok yönlü olarak ölçer. Test, afazinin tanılanmasında ve afaziye eşlik edebilecek konuşma bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Bataryanın güncel sürümündeki alt testler (varsa, madde sayıları) şunlardır: 1. Spontan Konuşma, 2. Konuşmayı Anlama (2), 3. Okuduğunu Anlama (3), 4. Oral-Motor Değerlendirme (2), 5. Otomatik Konuşma, 6. Tekrarlama, 7. Adlandırma (3). Puanlaması, doğru tepki sayısı olarak yapılır. Her alt ölçek için bir puan, dile ilişkin alt test puanlarının toplamından Dil Puanı, Oral-Motor Değerlendirme alt test puanlarının toplamından Motor Puan, tüm alt test puanlarının toplamından Toplam Puan hesaplanır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: A. Oğuz Tanrıdağ (Sürümler/kritik yayınlar: 1993, 2007, 2011)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: GAT-2
Kısaltma/Sembol: GAT-2
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835