Aachen Aphasia Test - Aachen Afazi Testi

dil işlevselliğini 14 yaş ve üstündekilerde çok yönlü olarak ölçer. Hastalık başlangıcından 4-6 hafta sonra yatak başı değerlendirmede kullanılır. Beyin hasarı sonucu oluşan afaziyi tanılamada, şiddetini belirlemede, hastanın farklı modalitelerdeki (konuşma, dinleme, yazma, okuma) ve farklı düzeylerdeki (ses, yapı, anlam, sözdizim) dil işlevselliği profillerini elde etmede kullanılır. Alt testleri şunlardır: 1. Kendiliğinden Başlatılan (spontan) Konuşma, 2. Renk-Şekil Tanıma, 3. Tekrarlama, 4. Yazılı Dil, 5. Adlandırma, 6. Anlama. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları, alt test puanlarından Toplam Üretim Puanı, Toplam Anlama Puanı ve Genel Toplam Puan hesaplanır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Walter Huber, Klaus Poeck, Dorothea Weniger ve Klaus Willmes (1983)] bakınız: Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: AAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)