Language Assessment Test for Aphasia - Afazi Dil Değerlendirme Testi

ulusal bir test olup dil becerilerini geniş bir yaş aralığında çok yönlü olarak ölçer. Tanılama sürecinde ve tedavi hedefleri belirlemede kullanılır. Alt testleri şunlardır: 1. Spontan Dil ve Konuşma, 2. İşitsel Anlama, 3. Tekrarlama, 4. Adlandırma, 5. Okuma, 6. Dilbilgisi, 7. Söz ve Eylem, 8. Yazma. Puanlaması 0-2 olarak derecelendirilen doğruluk derecesi üzerinden yapılır. Her alt test için bir puan, 1-4. alt test puanlarının toplamından Dil Puanı (alınabilecek en yüksek puan: 162), tüm alt testlerin puanlarının toplamından Toplam Puan (alınabilecek en yüksek puan: 292) hesaplanır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran: İlknur Maviş ve Bülent Toğram (2009)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Kısaltma/Sembol: ADD
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)