Communicative Abilities in Daily Living-3 - Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

sözel ve sözel olmayan iletişimi 18 ile 95 yaş ve üstünde ölçer. Test afazi hastalarında ve nörojenik iletişim bozukluğu olanlarda kullanılır. Test yedi kategoride bilgi sağlamaya yönelik 50 maddeden oluşur. Bilgi sağlayıcı, kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Testin güncel sürümündeki iletişim kategorileri şunlardır: 1. Okuma, Yazma, Sayıları Kullanma, 2. Sosyal Etkileşim, 3. Iraksak (divergent) İletişim (örn., yemek zamanına karar verme ve menüden seçim yapma), 4. Bağlamsal İletişim (örn., tabeladaki tehlike işaretini anlama), 5. Sözsüz İletişim, 6. Sırasal (sequential) İlişkiler (örn., hız sınırlamasını anlama, marketten ürün alma), 7. Mizah, Metafor ve Saçmalık (absurdity). Puanlaması cevabın doğruluk derecesine göre 0-2 arasında yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 100). Puanın yükseklik derecesi günlük yaşamdaki iletişim becerilerinin düzeyini gösterir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Audrey L. Holland (Sürümler/kritik yayınlar: 1980, 1999, 2017)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2

Abbreviation/Symbol: CADL-3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)