Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia - Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi

edinilmiş afazisi olan yetişkinlerde konuşma ve yazı dilinin durumunu sesbilim, biçimbilim, sözdizim ve anlam bakımlarından kapsamlı olarak ölçer. Esnek batarya tipindedir; uygulanacak testler amaca bağlı olarak ya da hastanın durumuna göre seçilir. Bölümleri (ve alt test sayıları) şunlardır: 1. İşitsel İşleme (17), 2. Okuma ve Yazma (29), 3. Resim ve Kelime Anlamlandırma (8), 4. Cümle Tamamlama (6). Her alt testin puanlama ve değerlendirmesi, ölçülen özelliğin niteliğine göre değişir. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: A (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Janice Kay, Ruth Lesser ve Max Coltheart (1992)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: PALPA
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)