Ege Aphasia Test - Ege Afazi Testi

ulusal bir test olup afazi hastalarında, dil becerilerini çok yönlü olarak ölçer. Afazi ve alt tiplerinin ayırıcı tanısında kullanılır. Bataryanın alt testleri (madde sayıları) şunlardır: 1. Spontan Dil (7), 2. Praksis (4), 3. Sözel Anlama (4) , 4. Dil Üretimi (6), 5. Tekrarlama, 6. Adlandırma (8), 7. Okuma ve Okuduğunu Anlama (6), 8. Yazma ve Resimlendirme (7), 9. Sayısal İşlemler/Hesaplama (4). Alt test boyunca maddeler giderek zorlaşır. Bataryada yerine getirilmesi gereken görev alt testlerin doğasına göre değişir. Puanlaması genelde doğru tepki sayısına göre yapılır. Ölçek kullanılan maddelerdeki değerler 0-8 arasında değişir (alınabilecek en yüksek puan: 208). Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran: Funda Atamaz, Arzu Yağız On ve Berrin Durmaz (2007)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Kısaltma/Sembol: EAT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)