Frenchay Aphasia Screening Test-3 - Frenchay Afazi Tarama Testi-3

dil bozukluklarını ölçer. İletişim bozukluğunu taramada da kullanılır. Sadece uzmanlar tarafından değil, sağlık çalışanları tarafından da kullanılır. Testin güncel sürümündeki alt testler (ve sayıları) şunlardır: 1. Anlama (2 adet), 2. Sözel Anlatım (2 adet), 3. Okuma, 4. Yazma. Kısa formda sadece Anlama ve Sözel Anlatım alt testleri vardır. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır; alt test puanları ve alt test puanlarının birleşimlerinden Toplam Puan hesaplanır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Pamela M. Enderby, Victorine A. Wood ve Derick T. Wade (Sürümler/kritik yayınlar: 1987, 1996, 2013). Aracın Türk uyarlamasını 1987 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Evrim Göçer March (1996)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: FAST3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835