Extended Neuropsychometric Battery of Specific Learning Disability - Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası
Extended Neuropsychometric Battery of Specific Learning Disability...

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB)’nun ilk ulusal nöropsikolojik bataryasıdır. İki bölümden oluşur: 1. ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU KLİNİK GÖZLEM (ÖÖB-KG) BATARYASI. Kapsamındaki 9 test ve 14 alt test yoluyla, bireyin, ÖÖB’nin hangi şiddet grubuna (ağır olmayan, orta şiddet, ağır şiddet) ve hangi tipine (disleksi, disgrafi, diskalkuli) girdiğini ortaya koyar. 2. BİLNOT BATARYASI. ÖÖB bir nörobiyolojik bozukluktur. ÖÖB’nin bu yönünü ölçmede, BİLNOT Bataryası kapsamında yer alan şu nöropsikolojik testler kullanılmıştır: 1. Wisconsin Kart Eşleme Testi, 2. Stroop Testi TBAG Formu, 3. Sayı Dizileri Öğrenme Testi, 4. İşitsel Sözel Öğrenme Testi, 5. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Test B Formu, 6. Çizgi Yönünü Belirleme Testi, 7. Mangina Testi, 8. Raven Standart Progresif Matrisler Testi. Testlerde yerine getirilmesi gereken görevler testlerin doğasına göre değişir. Puanlanması alt testlerin doğasına göre değişir. Puanlar beynin farklı alanlarının işlevselliğini temsil eder. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Sirel Karakaş, Gülsen Erden, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe (Sürümler/kritik yayınlar: 2017, 2019)] bakınız: Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi , Gray Sözel Okuma Testleri-5, Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form

Kısaltma/Sembol: ÖÖB-GNP
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992