Extended Neuropsychometric Battery of Specific Learning Disability - Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB)’nun ilk ulusal nöropsikolojik bataryasıdır. İki bölümden oluşur: 1. ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU KLİNİK GÖZLEM (ÖÖB-KG) BATARYASI. Kapsamındaki 9 test ve 14 alt test yoluyla, bireyin, ÖÖB’nin hangi şiddet grubuna (ağır olmayan, orta şiddet, ağır şiddet) ve hangi tipine (disleksi, disgrafi, diskalkuli) girdiğini ortaya koyar. 2. BİLNOT BATARYASI. ÖÖB bir nörobiyolojik bozukluktur. ÖÖB’nin bu yönünü ölçmede, BİLNOT Bataryası kapsamında yer alan şu nöropsikolojik testler kullanılmıştır: 1. WİSCONSİN KART EŞLEME TESTİ, 2. Stroop Testi TBAG Formu, 3. SAYI DİZİSİ ÖĞRENME TESTİ, 4. İŞİTSEL SÖZEL ÖĞRENME TESTİ, 5. GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TEST B FORMU, 6. ÇİZGİ YÖNÜNÜ BELİRLEME TESTİ, 7. Mangina Testi, 8. RAVEN STANDART PROGRESİF MATRİSLERİ. Testlerde yerine getirilmesi gereken görevler testlerin doğasına göre değişir. Puanlanması alt testlerin doğasına göre değişir. Puanlar beynin farklı alanlarının işlevselliğini temsil eder. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Sirel Karakaş, Gülsen Erden, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe (Sürümler/kritik yayınlar: 2017, 2019)] bakınız: Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi , Gray Sözel Okuma Testleri-5, Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form

Kısaltma/Sembol: ÖÖB-GNP
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835