Peabody Individual Achievement Test-Revised/Normative Update - Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form
Peabody Individual Achievement Test-Revised/Normative Update...

akademik başarıyı 5-22 yaş aralığında ölçer. Öğrenme, iletişim ve konuşma bozukluğu olan çocuklarda kullanılır. Güncel sürümdeki alt testler şunlardır: 1. Genel Bilgi, 2. Okuma, 3. Okuduğunu Anlama, 4. Matematik, 5. Yazım/Heceleme, 6. Yazılı Anlatım. Puanlaması, doğru tepki sayısı olarak yapılır. İlk beş alt testin puanlarının toplamından Toplam Test Puanı, okumayla ilgili iki alt testin (2 ve 3) puanlarının toplamından Toplam Okuma Puanı, yazmayla ilgili iki alt testin (5 ve 6) puanlarının toplamından Toplam Yazma Birleşik Puanı hesaplanır. Ham puanlar standart puana dönüştürülür ya da yüzde olarak ifade edilir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ:  B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Frederick C. Markwardt (Sürümler/kritik yayınlar: 1970, 1989, 1997)] bakınız: Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi , Gray Sözel Okuma Testleri-5, Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası karşılaştırınız: Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Abbreviation/Symbol: PIAT-R/NU
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992