Battery for a Clinical Observation of Specific Learning Disability - Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası

özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) belirtilerinin şiddetini ölçer ya da nitel olarak tanımlar. ÖÖB belirtilerini kapsamlı olarak ele alan batarya, yapılandırılmış klinik gözlem yapılmasını da sağlar. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Güncel sürümün kapsamındaki testler (varsa alt testler: ölçtüğü özellikler) şunlardır: 1. Matematik (4 alt test: matematik becerisi), 2. Okuma (3 alt test: okuma becerisi), 3. Gesell Gelişim Figürleri (duyumsama/algılama), 4. Yazma (3 alt test; yazma becerisi), 5. Saat Çizme (duyumsama/algılama, sıralama, kavramlaştırma, yönetici işlevler), 6. Sağ-Sol ayırt Etme (motor koordinasyon), 7. Lateralizasyon (motor koordinasyon, duyusal-motor koordinasyon), 8. Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması (2 alt test), 9. Sıralama (iki alt test). Testteki görev, testin doğasına göre değişir. Puanlaması testin doğasına göre değişir. Puanların beynin hangi alanlarının işlevselliğini temsil ettiği testin doğasına göre değişir. [Orijinal araçla ilgili öncü yayın: Sevil Turgut, Gülsen Erden ve Sirel Karakaş (2010). Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/aracın psikometrik özelliklerini araştıran: Sirel Karakaş, Gülsen Erden, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe (Sürümler/kritik yayınlar: 2017, 2019)] bakınız: Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi , Gray Sözel Okuma Testleri-5, Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form karşılaştırınız: Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Kısaltma/Sembol: ÖÖB-KG
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835