Boder Test of Reading-Spelling Patterns - Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi

çocuk ve yetişkinlerde okuma becerisini ölçer. Dört tip okuma bozukluğunun (özgül olmayan okuma bozukluğu ile üç disleksi tipi) ayırıcı tanısında kullanılır. Şu bölümlerden oluşur: 1. Okuma. Ardışık sınıf düzeyleri için hazırlanmış olan sekiz okuma parçasının her birinde 20 kelime vardır. Başarı ölçütleri: a. Hemen Okuma (flash reading). Kelimeyi bir saniye içinde okuyanlara listedeki diğer kelimeler, listenin tümünde başarılı olanlara üst sınıfların listeleri sırayla sunulur. b. Zamanlandırılmayan Okuma. Kelimeyi hemen okuyamayanlara 10 saniye fazladan zaman verilir. Bu süre içinde çocuktan kelimeyi fonetik olarak, analiz-sentez becerilerini kullanarak (Türkçede heceleyerek) okuması istenir. Puanlaması hemen okuma ve zamanlandırılmayan okuma koşullarında doğru tepki sayısı olarak yapılır. Çocuğun Okuma Düzeyi, ulaştığı ve içerdiği kelimelerin en az %50’sini okuyabildiği en yüksek sınıf düzeyidir. 2. Yazma. Bireyin doğru ve yanlış okuduğu 10’ ar kelimenin kağıda yazılmasını içerir. Puanlaması doğru tepki sayısı (doğru okunan ve yazılan kelime sayısı) ve yanlış tepki sayısı (yanlış okunan ve yanlış yazılan kelime sayısı) olarak yapılır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Elena Boder ve Sylvia Jarrico (1982)] bakınız: Gray Sözel Okuma Testleri-5, Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası, Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form karşılaştırınız: Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835