Gray Oral Reading Tests-5 - Gray Sözel Okuma Testleri-5

okuma becerisini 6-23 yaş aralığında ölçer. Okuma becerisini değerlendirmede; bu bağlamda, özgül öğrenme bozukluğunda, özelde aleksi ve dislekside kullanılır. Testin güncel sürümü A ve B paralel formlarından oluşur. Formlar, zorluk düzeyi gelişim düzeyi doğrultusunda giderek artan, düzyazı şeklindeki 16 paragraf ve her biri için beş okuduğunu anlama sorusundan oluşur. Testteki görev, paragrafı sesli olarak okumak, okuma bittiğinde, okuduğunu anlama becerisini ölçen çoktan seçmeli beş soruyu cevaplamaktır. Puanlaması okumada doğru tepki sayısı (sesletimi doğru olan kelime sayısı), okuduğunu anlamada doğru tepki sayısı (çoktan seçmeli sorularda doğru sayısı), okuma hızı (saniye olarak okuma süresi), akıcılık (hız ve doğruluk puanlarının birleşimi) olarak yapılır. Akıcılık ve okuduğunu anlama puanlarından Sözel Okuma Gösterge Puanı hesaplanır. Puanlar temporal lob ve orbitofrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: William S. Gray ve Helen M. Robinson (Sürümler/kritik yayınlar: l963, 1967, 1986, 1992, 2001, 2012)] bakınız: Boder Okuma-Heceleme Örüntüleri Testi , Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası, Peabody Bireysel Başarı Testi-Geliştirilmiş/Normatif Güncellemesi Yapılmış Form karşılaştırınız: Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Abbreviation/Symbol: GORT-5
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835