Wisconsin Card Sorting Test - Wisconsin Kart Eşleme Testi

karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, işleyen bellek, kavramsallaştırma ve soyut düşünmeyi, genelde yönetici işlevleri, 6-89 yaş aralığında ölçer. Testin bilgisayar uygulaması da vardır. Yönetici işlev testlerinin nöropsikolojideki prototipi olarak kabul edilen test frontal lob hasarı olanlarda, yaşlanma çalışmalarında ve temel bilim araştırmalarında yaygın olarak kullanılır. Güncel sürümdeki test malzemesi değişik renk ve miktarlarda şekiller içeren dört uyarıcı kart ile aynı türden şekiller içeren 64’er kartlık iki desteden oluşur. Testteki görev tepki kartlarını “doğru” uyarıcı kart ile eşleştirmektir (eşleme kategorisi, art arda 10 doğru eşlemeden sonra değişir). Testte 13 puan hesaplanır; bunların küçük bir kısmı doğru ve yanlış sayılarının toplamını içerir, daha da büyük bir kısmı belirli tepki örüntülerine (örn., perseverasyon, kavramsallaştırma, kurulumu sürdürme) dayanır. Puanların bir kısmı ise (örn., öğrenmeyi öğrenme) hesaplama sonucu elde edilir. Puanlar prefrontal korteksin (özelde Brodmann’ın 9 ve 46 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Esta A. Berg (Sürümler/kritik yayınlar: 1948, 1981, 1993). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi, Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası karşılaştırınız: Kaliforniya Kart Eşleme Testi

Abbreviation/Symbol: WCST
Kısaltma/Sembol: WKET
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835