California Card Sorting Test - Kaliforniya Kart Eşleme Testi

kavram üretme ve tanımlamayı, ayrıca perseverasyonu ölçer. Nöropsikiyatrik bozukluğu olanlarda kavramsallaştırmayı bileşenlerine ayırmada kullanılır. Testin güncel sürümünde, üzerinde bir adet kelime olan 6’şardan iki set kart vardır. Her setteki kartlar sekiz kurala göre gruplanır. Denemeden denemeye değişen gruplama kurallarından üçü kelimenin anlamıyla (kara aracı/hava aracı), beşi kelimenin anlamı dışındaki özellikleriyle (kırmızı/yeşil) ilgilidir. Testteki görevler ve uygulama koşulları şunlardır: 1. Serbest Gruplama Görevi. Test uygulanan kişinin kartları mümkün olduğu kadar fazla kurala göre gruplaması, her bir gruplamadaki kuralın ne olduğunu söylemesini içerir. 2. Yapılandırılmış Gruplama Görevi. Kartların uygulayıcı tarafından bir kurala göre sıralanmasını ve test uygulanan kişinin gruplama kuralını söylemesini içerir. 3. İpucuyla Gruplama Görevi. Uygulayıcının bir gruplama kuralı söylemesini, test uygulan kişinin kartları söz konusu kurala göre gruplamasını içerir. Serbest gruplamanın puanlaması doğru tepki (doğru gruplama) sayısı, yanlış tepki (örn., perseveratif hata) sayısı, toplam deneme sayısı olarak yapılır. Yapılandırılmış gruplamanın puanlaması tepki doğruluğu (iki karta ortak olan kuralı söyleme, bir karta uyan kuralı söyleme, kuralı bulamama) olarak yapılır. Puanlar prefrontal korteksin (özelde Brodmann’ın 4 ve 46 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Dean C. Delis, Larry R. Squire, Amy Bihrle ve Paul Massman (Sürümler/kritik yayınlar: 1992, 1998)] bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi karşılaştırınız: Wisconsin Kart Eşleme Testi

Abbreviation/Symbol: CCST
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)