executive functions - yönetici işlevler
executive functions - yönetici işlevler

amaca yönelik karmaşık davranışları oluşturmak, çevresel değişiklik ve taleplere uyum yapmak için gerekli olan bilişsel yetenekler kümesi. Bu küme planlama yapmayı ve sonuçları tahmin etmeyi (bilişsel esneklik), olağan-dışı durumların gereklerini karşılamak için dikkat kaynaklarını onlara yönlendirmeyi içerir. Uygun davranış için gerekli olduğundan, kendini denetleme, öz-farkındalık ve davranışsal esneklik de kavramın kapsamındadır. Kapsamındaki işlevler yargılama, soyutlama, kavram oluşturma, mantık ve akıl yürütme, problem çözme, plan yapma ve davranışları dizilemeyi içeren üst düzey bilişsel süreçlerdir. Prefrontal korteks bölgeleri, farklı yönetici fonksiyon bileşenlerini gerçekleştiren ve beyne dağılmış olan ağları harekete geçirmede özel bir role sahiptir. Yönetici işlev bozukluğu, aralarında Parkinson tipi demans ve şizofreni de olmak üzere birçok hastalıkta görülür. Bir kurama göre Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bir yönetici işlev bozukluğudur. karşılaştırınız: üstbiliş, üstbellek

Abbreviation/Symbol: EF
Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2952