executive functions - yönetici işlevler

amaca yönelik karmaşık davranışları oluşturmak, çevresel değişiklik ve taleplere uyum yapmada kullanılan bilişsel yetenekler kümesi. Bu küme planlama yapma ve sonuçları tahmin etmeyi (bilişsel esneklik); olağan-dışı durumların gereklerini karşılamak için dikkat kaynaklarını yönlendirmeyi; kendini denetleme, öz-farkındalık ve davranışsal esnekliği; yargılama, soyutlama, kavram oluşturma, mantık ve akıl yürütme, problem çözme, plan yapma ve davranışları sıralamayı içeren üst düzey bilişsel süreçlerden oluşur. Beyne dağılmış ağları harekete geçirmede özel bir role sahip olan prefrontal korteks, yönetici işlev türlerini gerçekleştirmede de, özel bir role sahiptir. Yönetici işlev bozukluğu, aralarında Parkinson tipi demans ve şizofreni de olmak üzere birçok bozuklukta görülür. Bir kurama göre, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuda bir yönetici işlev bozukluğudur. üstbiliş

Abbreviation/Symbol: EF
Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)