metacognition - üstbiliş
metacognition - üstbiliş

1. bilişsel süreçleri izleyen, denetleyen ve kontrol eden sistem.

2. kişinin kendi bilişsel süreçlerine ilişkin farkındalığı. Bu farkındalık söz konusu bilişsel süreci, ilgili sistemi ve bilgileri kapsar.

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992