Neuropsychological Test Battery for Cognitive Potentials - Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası

ilk ulusal nöropsikolojik test bataryasıdır. Beyin elektriksel aktivitesindeki bilişsel nitelikli zamansal ve salınımsal bileşenlerin nöropsikolojik testlerdeki karşılıklarını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bataryaya ilişkin 2004-2013 yılları arasındaki çalışmalar önce tek sonra ikişer ciltlik kitaplarda yer almıştır. 1. Çocuk ve yetişkin (6:00 yaş ile 55 yaş ve üstü) bulgularının birleşik sunumu (Sirel Karakaş, 2004, 2006/tek cilt olarak): Bataryadaki nöropsikolojik testlerin psikometrik özellikleri (normalizasyon, güvenirlik, geçerlik) üzerindeki temel bilim çalışmaları ile tanı grupları üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmaları içerir. Kitapta testlerin uygulama ve puanlama yönergeleri ve kayıt formları da verilmektedir. 2. BİLNOT-Çocuk (Karakaş ve Doğutepe Dinçer, 2011/iki cilt): Bataryadaki nöropsikolojik testler konusundaki bulgulardan sadece 6:00-12:11 yaş grubu için olanlar ele alınmıştır. Bu kaynak kitap AR-GE çalışmaları tamamlanmış olan aşağıdaki testlerin yanı sıra AR-GE çalışmaları sürmekte olan aşağıdaki testlerle Yönetici İşlev Davranışlarını Derecelendirme Ölçeği’ni de kapsar. Kitapta testlerin uygulama ve puanlama yönergeleri ve kayıt formları da verilmektedir. 3. BİLNOT Yetişkin (Karakaş, Erdoğan Bakar ve Doğutepe Dinçer, 2013/iki cilt güncellenmiş ve genişletilmiş baskı): Bataryadaki nöropsikolojik testler konusundaki temel bilim çalışmaları ile tanı grupları üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalardan sadece yetişkin (20 ile 55 yaş ve üstü) için olanlar ele alınmıştır. Kitapta testlerin uygulama ve puanlama yönergeleri ve kayıt formları da verilmektedir. Bu kaynak kitap BİLNOT Bataryasının AR-GE çalışmaları tamamlanmış olan şu nöropsikolojik testlerini içerir: a. Wisconsin Kart Eşleme Testi (WCST), b. Stroop Testi TBAG Formu (Stroop TBAG), c. Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formu (WMS-R), d. Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT), e. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B), f. Çizgi Yönünü Belirleme Testi (ÇYBT), g. İşaretleme Testi (İT), h. Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM). BİLNOT Bataryasının AR-GE çalışmaları sürmekte olan nöropsikolojik testleri şunlardır: a. Mangina Testi (MT), b. İşitsel Sözel Öğrenme Testi (AVLT), c. Üstbiliş Testi (ÜBT), d. Kelime Kökü Tamamlama Testi (KKTT). Alt testlerde yerine getirilmesi gereken görevler testlerin doğasına göre değişir. Puanlanması alt testlerin doğasına göre değişir. Puanlar beynin farklı alanlarının işlevselliğini temsil eder. Bu alanlar arasında orbitofrontal korteks (Brodmann’ın 11 ve 12 numaralı alanları), dorsolateral prefrontal korteks (Brodmann’ın 9 ve 46 numaralı alanları), Broca alanı (Brodmann’ın 44 ve 45 numaralı alanları), Wernicke alanı (Brodmann’ın 22 numaralı alanı), başat olmayan hemisferde parietal lob ve hippokampus bulunmaktadır. [Orijinal ulusal aracı geliştiren/aktaran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası, Luria-Nebraska Nöropsikolojik Bataryası, Nöropsikolojik Araç Olarak WAIS-R, Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Kısaltma/Sembol: BİLNOT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835