WAIS-R as a Neuropsychological Instrument - Nöropsikolojik Araç Olarak WAIS-R

Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği-Geliştirilmiş Formu (Wechsler, 1981)’na dayanır. WAIS-R uygulanan kişinin problem çözme yaklaşımları hakkında nitel bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. Bu versiyona, WAIS-R’da bulunmayan cümle düzenleme, mekansal uzam ve sembol kopyalama alt testleri eklenmiştir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Edith F. Kaplan (1991)] karşılaştırınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası, Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası, Luria-Nebraska Nöropsikolojik Bataryası, Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Abbreviation/Symbol: WAIS-NI
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)