The Halstead-Reitan Neuropsychological Battery - Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası

beyin işlevlerinin davranışsal karşılıklarını 20-85 yaş aralığında kapsamlı bir şekilde ölçer. Alan yazınının en kapsamlı nöropsikolojik bataryasıdır. Batarya, 1947-1985 yılları arasında beş aşamada geliştirilmiştir: 1. 1947: Halstead beyin hasarına duyarlı bir grup testi geliştirmiş, 27 ölçümün alındığı bu testlerin uygulama ve puanlama süresi 15 saat olmuştur. Bu uzun bataryadan alınan ölçümler yoluyla beynin durumu ve işlevselliğini; lezyonun yeri (lokasyon) ve hangi yanda olduğu (lateralizasyon); lezyonun yaygın ya da odaklanmış olma durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. 2. Halstead bu testlerle bir sabit (fixed) nöropsikolojik batarya oluşturmuş, yedi test seçerek bunlardan Bozukluk Göstergesi hesaplamıştır. 3. 1955 yılı: Reitan bataryadaki bazı testleri çıkarmış, bazılarını yeniden düzenlemiş, bataryaya yeni testler eklemiştir. Orijinal batarya klinik amaçlarla geliştirilmiş iken, yeniden düzenlenmiş olan bataryada ölçme ve değerlendirme, dolayısıyla araştırma önplanda olmuştur. Halstead-Reitan (HRB) olarak adlandırılan bataryanın uygulama süresi 6-8 saate inmiş ancak ağır hastalarda bu süre iki güne kadar uzayabilmiştir. 4. 1985 yılı: Aradaki 30 yıllık dönemde yapılan çalışmalar ve bunlara dayanan değişikliklerle, bu çok yönlü ölçme aracının, beyin işlevlerinin davranışsal karşılıklarını güvenilir ve geçerli bir şekilde ve tam olarak ancak daha kısa sürelerde (4-6 saat) ortaya koyması sağlanmıştır. Söz konusu araç, alan yazınına, Halstead-Reitan Neuropsikolojik Bataryası (HRNB) olarak geçmiştir. 5. HRNB’nin modifikasyonları yapılmıştır. Örnekler: Halstead Russell Nöropsikolojik Değerlendirme Sistemi (HRNES; 1993), Kaplan-Baycrest Nörokognitif Değerlendirme (KBNA; 2000), Nöropsikolojik Yetersizlik Tarama Bataryası (SBNDS; 2006). Bataryanın çocuklara uygulanabilmesi için gereken düzenlemeler yapılmıştır. Örnekler: Reitan-Indiana Çocuklar için (5-8 yaşlar) Nöropsikolojik Test Bataryası (RINB), Halstead Büyük Çocuklar için (9-14 yaşlar) Nöropsikolojik Test Bataryası (HRNB-OC). 6. Bataryanın (HRNB) son sürümü şu davranışsal alanların işlevselliğini ele alır: a. girdi: duyum-algı, b. dikkat, konsantrasyon, bellek, c. sözel yetenek, d. mekansal, dizisel, değişimleyici (manipülatif) yetenekler, e. soyutlama, muhakeme, mantıksal analiz, kavram oluşturma, f. çıktı: motor tepki. Batarya şu testlerden oluşur: a. Halstead Kategori Testi (CT), b. Konuşma Seslerini Algılama Testi (SSPT), c. Seashore Ritim Testi (SR), d. Dokunsal Performans Testi (TPT), e. İz Sürme Testi A ve B Formları (TMTA & B), f. Reitan-Klove Duyusal-Algısal Muayene (RKSPE), g. Reitan-Indiana Afazi Testi (RIAE), h. Lateralleşme Testi (LDE), ı. Halstead Parmakla Vurma Testi (FTT). Puanlaması testin doğasına göre değişir. Puanların beynin hangi alanlarının işlevselliğini temsil ettiği testin doğasına göre değişir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ward C. Halstead ve Ralph M. Reitan (Sürümler/kritik yayınlar: 1947, 1955, 1985)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası, Luria-Nebraska Nöropsikolojik Bataryası, Nöropsikolojik Araç Olarak WAIS-R, Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Abbreviation/Symbol: HRNB
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835