Luria-Nebraska Neuropsychological Battery - Luria-Nebraska Nöropsikolojik Bataryası

beyin işlevlerinin davranışsal karşılıklarını 15 yaş ve üstündeki bireylerde; Luria-Nebraska Çocuklar için Nöropsikolojik Bataryası (LNNB-C) ise 8-12 yaş aralığındaki çocuklarda (Golden, 1989) geniş kapsamlı olarak ölçer. LNNB, 1975-1980 aralığında, üç aşamada geliştirilmiştir. 1. 1975: Alexander Luria’nın kendi görüş ve kuramları (1966) için geliştirdiği yöntem Christensen tarafından düzenlenmiş, Luria yönteminin niceliksel ve niteliksel yönleri ayrıntılandırılmıştır. 2. 1977: Golden tarafından Luria ve Christensen’ın çalışmaları birleştirilmiş; güvenilir ve/veya geçerli olmayan, ayırt ediciliği düşük olan, tekrarlanan maddeler ayıklanmıştır. Ortaya çıkan sürüm Luria-Güney Dakota Nöropsikolojik Bataryası olarak adlandırılmıştır. 3. 1980: Golden, Purisch ve Hammeke tarafından Luria-Nebraska Nöropsikolojik Bataryası olarak adlandırılan sürüm oluşturulmuş; batarya, Western Psychological Services tarafında yayınlanmıştır. Uygulama süresi 2-3 saat olan batarya Form I (11 ölçek, 269 madde) ve Form II’den (12 ölçek, 279 madde) oluşur. Bataryadaki klinik ölçekler şu alanlardadır: 1. Motor, 2. Ritim, 3. Dokunsal, 4. Görsel, 5. Alıcı Dil, 6. İfade Edici Dil, 7. Yazma, 8. Okuma, 9. Aritmetik, 10. Bellek, 11. Entelektüel (Zihinsel) Kapasite, 12. Bellek (sadece Form II’de). Bu ölçekler 28 faktör ölçeğine indirgenir (örn., kinestetik temelli hareketler, görme keskinliği ve adlandırma, çok heceli kelimeleri okuma, basit sözel aritmetik). Ölçekler 8 lokalizasyon grubu altında (sol hemisferde frontal, sensorimotor, parietal-oksipital ve temporal; sağ hemisferde frontal, sensorimotor, parietal-oksipital ve temporal) toplanır; 5 konu grubu (patonomi, sol hemisfer, sağ hemisfer, profilde yükselme, bozulma) altında özetlenir. Puanlaması, 0-2 olarak derecelendirilen yanlış tepki sayısı üzerinden yapılır. Puanın yükseklik derecesi beyin hasarının derecesini gösterir. Bataryada bilgi sağlayıcı, kişinin kendisidir; kişinin yapması gereken görev, testin doğasına göre değişir. Puanlaması testin doğasına göre değişir. Puanların beynin hangi alanlarının işlevselliğini temsil ettiği testin doğasına göre değişir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Anne Lise Christensen (Sürümler/kritik yayınlar: 1975, 1977, 1985, aracın baskısı bulunmamaktadır.)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası, Halstead-Reitan Nöropsikolojik Bataryası, Nöropsikolojik Araç Olarak WAIS-R, Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası

Abbreviation/Symbol: LNNB
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)