Judgment of Line Orientation - Çizgi Yönünü Belirleme Testi

görsel-mekansal YÖNLENİM’i tüm yaş düzeylerinde ölçer. Beş alıştırma ve 30 test maddesinden oluşur. Testte, aynı noktaya doğru yönelen ve bir yarım daire üzerinde yer alan 11 çizgili görsel örüntü, 11 çizgiden ikisinin 1/3’lük kısmından oluşturulmuş olan hedef uyarıcı vardır. Testteki görev, iki hedef çizginin, görsel örüntüdeki hangi iki çizgiye denk geldiğini söylemektir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır, test için bir Toplam Puan hesaplanır. Puan başat olmayan hemisferdeki parietal lobun işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur Lester Benton, Nils R. Varney ve Kerry deS. Hamsher (1978). Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran/araçtaki standardize testlerin psikometrik özellikleriyle ilgili temel ve uygulamalı çalışmaları tarayan: Sirel Karakaş (2004, 2006); Sirel Karakaş ve Elvin Doğutepe Dinçer (2011, çocuk çalışmaları); Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar ve Elvin Doğutepe Dinçer (2013, yetişkin çalışmaları)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası karşılaştırınız: Gizlenmiş Şekiller Testi, Mangina Testi-3, Raven Progresif Matrisleri

Abbreviation/Symbol: JLO
Kısaltma/Sembol: ÇYBT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)